Nejstarší restaurace v ČR

Hned při vstupu na vás dýchne kouzlo starých časů a historická atmosféra restaurace, která byla založena již roku 1543 a mezi jejíž hosty patřil i někdejší „štamgast“ Rudolf II., který ji navštěvoval na doporučení svých zvědů, kteří pro něj po zemích českých inkognito hledali nejpohostinnější stůl.

Úctyhodné menu pokrmů doplňuje výjimečný interiérový design restaurace, který zdobí nádherné fresky R. Adámka a R. Jindřicha z let 1936-37.

Dům byl v 15. století přistavěn na hradbu před maltézským kostelem a klášterem, jehož postranním právem a knihami se řídil. Roku 1543 od Jiříka Kuřátky koupil dům malíř Šic za 40 kop grošů a od těch dob se tu říkalo U Malířů 1543. V roce 1604 koupil dům Jan Litoměřický z Jizbice a od jeho sirotků roku 1607 Benedikt Galthan, který dům přestavěl.